VN měniče kmitočtu

Regulované pohony mohou v průměru ušetřit 40% elektrické energie spotřebované elektromotory a tím také snížit emise CO2.

 

Vzhledem k tomu, že 1/3 světové spotřeby elektrické energie připadá na průmysl a z toho je 65% spotřebováno elektromotory, v průmyslových regionech je možnost globální energetické úspory využitím regulovaných pohonů velmi významná. Využití regulovaných pohonů může snížit výrobní náklady průmyslových firem, snížit náklady na energii, snížit proudová namáhání sítí při rozběhu strojů, minimalizovat opotřebení motorů a ostatních mechanických dílů, a tím snížit náklady na údržbu.

 

Spolehlivé, vysoce výkonné regulované pohony, jakými jsou VN měniče kmitočtu od firmy Delta Electronics umožňují podnikání s většími úsporami energie a vyšší produktivitou.

category thumb

Brožury a katalogy ke stažení:

Delta_MVD1000_2000_en.pdf (3.8 MB)
stahuji...
staženo
Delta_MVU_MVF.pdf (1.7 MB)
stahuji...
staženo