Image0\ Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\

Aktuality

Novinky Q4/2021
Ke konci roku vám představujeme novinky z nabídky Delta Electronics. Kromě nových modelů je oh
Inventura a celofiremní dovolená 2021/2022
  Vážení zákazníci a obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali, že ve dnech 21. -
Článek ve Volty.cz
  V podzimním vydání časopisu Volty.cz se náš produktový manažer, Ing. Stani
 

Moderní technologie

 • Více pulzní vstupní usměrnění snižuje harmonické zkreslení vstupního proudu, které tak plní normu IEEE 519-1992
 • Pokrokový koncept měniče poskytuje víceúrovňové výstupní napětí a lepší chod motoru
 • Vysokou kvalitu energie na vstupu měniče zaručuje účiník vyšší než 0,96 v celém rozsahu regulace otáček

 Ochranné funkce

 • Nadproud
 • Přetížení
 • Nadpětí/ podpětí
 • Přehřátí transformátoru
 • Nízké systémové napětí
 • Ochrana motoru prostřednictvím externích signálů
 • Přehřátí měniče
 • Selhání chladícího ventilátoru
 • Signalizace otevření dveří rozvaděče měniče
 • Monitorování tlaku v rozvaděči měniče
 • Zkrat na výstupu
 • Ztráta fáze na vstupu i výstupu
 • Zemní spojení
 • Chyba komunikace

 Zabudované funkce pro přímé řízení technologických procesů

 • Vestavěný PID regulátor zlepšuje regulaci procesních proměnných, jako jsou např. průtok, tlak apod.
 • Funkce „Ride Through“ a funkce letmého startu zaručují kontinuální provoz měniče i v případě poklesu síťového napětí
 • Snadno integrovatelný do nadřazeného řídicího systému zákazníka

 Řízení a monitorování

 • Požadovaný kmitočet (Hz)
 • Aktuální kmitočet (Hz)
 • Vstupní/ výstupní výkon / proud / napětí
 • Provozní hodiny
 • Stav měniče
 • Stav odpojovačů bypassu a VN vypínače
 • Monitorování analogových vstupů / výstupů
 • Poruchová / alarmová hlášení
 • Diagnostika poruchy
 • Funkce „Ride Through“ a funkce letmého startu

 Nízké provozní náklady

 • Snížené ztráty zaručují celkovou účinnost vyšší než 96,5% (včetně transformátoru) a minimalizují provozní náklady po celou dobu životnosti měniče
 • Optimalizované řízení čerpadel a ventilátorů zaručuje výrazné úspory energií a zkracuje dobu návratnosti investice
 • Integrace transformátoru do měniče umožňuje koncepci instalace tří kabelů dovnitř, tří kabelů ven a tím zjednodušuje instalaci
 • Snížené mechanické namáhání eliminuje rázy v potrubí a snižuje tak náklady na údržbu
 • Víceúrovňová napětí, rozběh s řízeným proudem a pozvolná odezva na změnu zátěže minimalizují namáhání motoru